VMC är en del i TKH Group sedan 2001. TKH verkar inom - säkerhet, kommunikation, infrastruktur och tillverkningssystem - sammanlänkade bildar de kompletta system och lösningar för vertikala marknader. Målsättningen är att använda denna sammanlänkade strategi för samverkan mellan TKH Groups affärsenheter.

Vad är TKH

  • TKH Group består av över 5000 anställda i 24 länder
  • TKH Group omsätter 1,4 miljarder Euro
  • Företaget grundades 1930 som BV Twentsche Kabelfabriek - Haaksbergen, Holland
  • 1980 bildades N.V. Twentsche Kabel Holding och växte genom olika företagsförvärv
  • Genom utveckling och ny strategi så ändrar man namnet 2005 från N.V. Twentsche Kabel Holding till TKH Group NV
  • TKH är publikt och listat på Euronext Amsterdam Stock Exchange
  • TKH Group utvecklar innovativa lösningar inom Building, Telecom och Industri applikationer
  • Geografisk närvaro i: Europa, Nord Amerika, Mellanöstern och Asien