Filbornaverket ska förvandla utsorterat avfall till värdefull energi

Emil Lundgren i Helsingborg har installerat ett Multimedia Connect system Kat 6 och ett fibernät med VMC,s material till Projektet Filborna KVV 1.

filbornaverket2

 

Filbornaverket är Öresundskrafts nya kraftvärmeanläggning som ska förvandla utsorterat avfall till värdefull energi. Anläggningen byggs inom NSRs avfallsanläggning i Helsingborg och ska vara i drift januari 2013.

  • Ett modernt kraftvärmeverk med utsorterat avfall som bränsle
  • Får en nominell effekt på 17 MW el och 58 MW fjärrvärme
  • Ägs, drivs och finansieras av Öresundskraft (100% ägt av Helsingborgs stad
  • Byggs inom NSR:s återvinningsanlägging i Helsingborg
  • Byggstart juni 2010, i drift rsskiftet 2012 - 2013
  • Blir 155 meter långt, 47 meter högt och får en skorsten på 90 meter
  • Tar tillvara 100% av energin i soporna; blir ett steg i avfallstrappan
  • Högeffektiv rökgasrening ger utsläpp långt under myndighetskraven
  • Minskar vägtransporterna av avfall i regionen
  • Framtidssäkrar produktionen av fjärrvärme till Helsingborg med omnejd