LEVERANSBESTÄMMELSER – VMC WEBSHOP

Endast företagskunder
Försäljning sker endast till företagskunder.

Avtalsprioritet
Om leveransbestämmelser regleras i redan existerande avtal mellan VMC och kund äger det avtalet i alla avseenden företräde framför dessa leveransbestämmelser. Exempel på sådana avtal är, dock utan begränsning i samarbetsavtal, distributionsavtal, återförsäljaravtal och leverantörsavtal.

Pris och betalning
Enligt angivna priser inloggad på Web shop eller enligt offert. Pris enligt offert gäller 30 dagar från offertdatum. Valuta: Svenska kronor. Alla priser är angivna exklusive moms. Faktureringsdagens pris gäller.
Första gången fakturaköp sker utförs kreditprövning. Beroende på beställningssumma/lagd kreditgräns kan kundtjänst eventuellt kontakta kund. Om beställning på faktura refuseras efter kreditprövning, kan leverans ändå ske om förskottsbetalning eller betalning via kreditkort görs.

Betalningsvillkor
10 dagar netto från fakturadatum om ej annat avtalats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagstiftning. I förekommande fall faktureras även påminnelseavgift.

Leveranstider
Leverans av varor med lagersaldo i vårt lokala lager sker samma dag om order inkommer måndag-fredag före kl 12:00. Leverans av varor med lagersaldo i vårt centrallager i Nederländerna sker normalt inom 3-4 dagar. Vid leverans av icke lagerlagt materiel enligt orderbekräftelse. Reservation för mellanförsäljning.
Om kreditprövning utförs (se Pris och betalning) tar leverans upp till ytterligare en arbetsdag.

Expeditionsavgift
Vid order under 500 kr så tillkommer det en expeditionsavgift på 75 kr.

Leveransvillkor och fraktkostnader
Ex Works enl. Incoterms 2000 exklusive mervärdesskatt. Dock debiteras alltid eventuell kostnad för pall, pallkrage och kabeltrumma. Vid köp av kapade längder fiberkabel, tas en kapningsavgift ut inkl. kabeltrumma.

Prislista Paket

Vikt högst     Standardpaket        Expresspaket  

3 kg                   128 kr                   308 kr

3 - 5 kg               148 kr                  341 kr

5 - 12 kg             225 kr                  463 kr

12 - 20 kg           252 kr                  493 kr

20 - 30 kg           308 kr                  575 kr

30 - 40 kg           350 kr                  620 kr

40 - 60 kg           413 kr                  684 kr

60 - 80 kg           530 kr                  836 kr

80 - 99 kg           656 kr                  963 kr

                                                         

Prislista Volym & Flakmeter

Volym                   Pris

0,5 m³                  460 kr

0,75 m³                700 kr

1 m³                     790 kr

1,29 m³                900 kr

                            

Pall (Flakmeter) Pris

1 (0,4 flm)          1 210 kr

2 (0,8 flm)          1 475 kr

3 (1,2 flm)          1 685 kr

4 (1,6 flm)          2 145 kr

5 (2,0 flm)          2 525 kr

Tillkommer:
Kostnad per pall: 105 kr
Kostnad per pallkrage: 80 kr
Kapningsavgift inkl. kabeltrumma: 500 kr

Definition
Utförsäljning - är när VMC elteknik AB avser att sälja ut produkter till ett starkt reducerat pris och där lagermängd är begränsad till vad som är lagerlagt i VMC elteknik ABs logistikcenter, Strängnäs. Information om antal enheter som ingår i utförsäljningen är tillgänglig i Web shopen, med reservation för mellanförsäljning.

Kampanj – är när VMC elteknik AB avser att ge en extra rabatt på en produkt, flera produkter eller ett produktsegment och där försäljningstiden är begränsad i tid, antal enheter eller en kombination av tid/antal enheter. Information om antal enheter och/eller giltighetstiden för kampanjen är tillgänglig i Web shopen, med reservation för mellanförsäljning.

Teknisk support
För teknisk support/användarstöd hänvisas i första hand till kundtjänst på 0152-33 34 00. VMC äger rätt att hänvisa till respektive produkttillverkare samt i förekommande fall tredje parts betalsupport. Supporten kan vara tillgänglig endast på engelska.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till VMC omgående, dock senast 7 dagar från fakturadatum.

Föreligger fel i vara som VMC ansvarar för, åtar sig VMC att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller om leverans eller återbetala köpeskillingen. Returnerad produkt skall vara obegagnad och i oskadad originalförpackning. Förhandsavisering om retur skall ske via RMA-blankett (Return Merchendize Authorisation) som sänds till VMC som därefter utfärdar ett returnummer. Returer som inte avser felaktigt gods debiteras med returavdrag enligt överenskommelse med VMC. Synliga transportskador skall anmälas direkt till transportören i samband med mottagandet av godset. Returer skall ske med betald frakt om inte VMC förorsakat returen p.g.a. felsändning eller dylikt. Returer som sker p.g.a. fel på varan regleras först efter att vi fått den felaktiga produkten till oss för ett utlåtande. Vi tar ej emot returer av färdigmonterade/kontakterade produkter, kapade kabellängder samt övriga kundspecifika artiklar.

VMCs ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor. VMC bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

VMC äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive produkttillverkare eller allmänt vid fel i vara.

Klicka här för RMA-blankett.pdf

Annulleringsavgift
Om order annulleras innan leverans förbehåller sig VMC att rätten att fakturera beställaren en annulleringsavgift motsvarande den kostnad som annulleringen har förorsakat VMC.

ALEM 09
ALEM 09 gäller – med de undantag som framgår nedan. Finns det i dessa leveransbestämmelser som strider mot eller inte är förenliga med bestämmelser i ALEM 09 skall bestämmelserna i dessa leveransbestämmelser äga företräde.

Nedanstående förändringar gentemot innehåller i ALEM 09 noteras särskilt:

Vite vid försening enligt p26 i ALEM 09 utgår inte.

Säljarens ansvar enligt p 38-48 i ALEM 09 begränsas på följande sätt:

VMC ansvarar för personskada endast om det kan visas att skadan orsakats genom grov vårdslöshet från VMCs sida.

VMC ansvarar inte för skada på fast eller lös egendom som inträffar efter leverans utom skada som ersätts enligt ALEM 09 punkt 46.

VMC ansvarar för fel på levererade produkter som framträder inom två år från leveransdagen. VMC ansvarar inte enligt p38 andra stycket i ALEM 09 eller enl. p40 i ALEM09

Produktansvar
VMC har tecknat en för branschen sedvanlig produktansvarsförsäkring.